เงื่อนไขการ suport :    1.การบริการหลังเวลาทำการเป็นการ Support เบื้องต้นผ่านระบบ Online เท่านั้น

                                    2.กรุณาถามชื่อพนักงานทุกครั้ง กรณีใช้บริการกับพนักงาน Support กรณีบริการไม่ดี โทรร้องเรียน 089-4644680 (เวลาทำการปกติ)

                                    3.กรณีพนักงานแจ้งให้ส่งเครื่องมาซ่อมยังสาขา กรุณาโทรแจ้ง 089-4644680 ก่อน เพื่อป้องกันการสูญหาย การคิดค่าบริการซ่อมเกินจริง

                                    4.กรณีมีการออนไซต์ของพนักงาน Support กรุณารับบิลใบเรียกเก็บเงินจากพนักงาน Support ทุกครั้ง พร้อถ่ายรูปของบิลส่งกลับบริษัทฯ

                                      ผ่าน ID LINE : myhost2015 เพื่อยืนยันบิลใบเรียกเก็บว่าสำนักงานใหญ่เป็นผู้ออกบิล และป้องกันการคิดเงินค่าบริการเกินจริงจากพนักงาน

                                    5.กรณีติดต่อพนักงาน support สาขาเขตบริการไม่ได้ กรุณาติดต่อเบอร์ Support กลาง 093-569-1238 หากติดต่อทุกเบอร์ไม่รับสาย กรุณา

                                      ติดต่อเบอร์ 089-4644680

Copyrigth@2012 By MyHost Company Limited