Foodcourt System

โปรแกรมระบบบัตรศูนย์อาหาร พร้อมเครื่องอ่านบัตร 
ใช้บัตรแทนเงินสด แทนคูปองเงินสดแทนชิปผ่านระบบ RFID
หนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่ต้องเดินสาย Lan ไม่ต้องใช้ Server


"เราคือ บริษัทพัฒนาซอฟแวร์ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ เป็นเรื่องกล้วย กล้วย"


Web page was created with Mobirise