ระบบเข้า-ออก

Sะบบหอพัก

ระบบห้องพยาบาล

ระบบห้องละหมาด

ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุด
ที่ทำให้การควบคุมประชากรในองค์กรต่างๆ
ง่ายขึ้น

Personnel
System

ที่มีความเหมาะสมกับโรงเรียน หอพัก บริษัท องค์กรต่างๆ
ด้วยระบบการทำงานที่มีความทันสมัยด้วยการสแกนใบหน้า 
ตรวจวัดอุณหภูมิและแจ้งเตือนข้อมูลต่างๆภายในองค์กรนั้น
ผ่านทาง Line เก็บทุกข้ฮมูลที่เกี่ยวกับบุคลากรของท่าน

ไม่ว่าที่อยู่ไหน
ก็รู้ว่าเขาทำอะไร

ไม่ว่าขาด ลา สาย หรือ ขาดก็สามารถรู้ได้ Real-Time โดยแจ้งผ่านทาง Line และสามารถสรุปข้อมูลของบุคลากรแบบรายเดือนหรือ
รายปีได้้อย่างง่ายดาย

จุดเด่นของระบบบุคลากรของ MyHost

  • สามารถใช่บัตรหรือการใช้กล้องสแกนใบหน้าเพื่อการเช็คเข้าสถานที่นั้นๆ
  • มีระบบส่งข้อความเข้า line ซึ่งเหมาะสำหรับโรงเรียนซึ่งข้อความจะแจ้งว่านักเรียนคนนั้นขาดเรียนหรือไม่
  • ระบบสำหรับห้องละหมาดซึ่งเหมาะกับโรงเรียนศาสนามุสลิม
  • ระบบ QR Code สามารถเช็คชื่อผ่านการสแกนได้ซึ่งเหมาะสมสำหรับงานบุคลากรของโรงเรียนหรือบริษัท
  • ถึง server จะล่มแต่ระบบของเรายังสามารถเก็บข้อมูลการเข้า-ออก ของบุคลากรได้
  • สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิและแจ้งการกักตัวได้ผ่านทาง line
  • สามารถจำกัดคนเข้า-ออกอาคารได้
Mobirise

ระบบเข้า-ออก

เหมาะกับโรงเรียน,บริษัท,องค์กรต่างๆ ช่วยให้คุณรู้ทุกความเคลื่อนไหว
ของบุคลากรภายในองค์กรของคุณ

Mobirise
Sะบบหอพัก

All sites you create with the Mobirise web builder are mobile-friendly natively. No special actions required. You can preview your site inside the app. Check the icons on the top.

Mobirise

ระบบห้องพยาบาล

เหมาะกับโรงเรียนเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพของนักเรียนและสรุปผลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางสุขภาพอีกทั้งจัดเก็บสต๊อกของยารักษาโรค

Mobirise

ระบบห้องละหมาด

เหมาะกับโรงเรียนศาสนาอิสลามโดยเฉพาะช่วยให้รู้ถึงข้อมูลการเข้าละหมาดของนักเรียน

Microcontroller

เครื่อง microcontroller ที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพในการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วในการอ่านบัตร 0.4 วินาที


Mini-Microcontroller

ที่มีความทนทานและมีขนาดที่พกพาได้ง่ายอีกทั้งสามารถใช้งานได้มากที่สุด 4 ชั่วโมงและประมวลข้อมูลด้วยความเร็วในการอ่านบัตร 0.4 วินาที 


Mobirise

Mini-Microcontroller

Mobirise

Microcontroller

Site was designed with Mobirise website themes