Mobirise

โครงการ โรงเรียนต้นแบบ

เพื่อร่วมพัฒนาระบบไปพร้อมกับการใช้งานจริง
ซึ่งจำกัดเพียงจังหวัดละ 1 โรงเรียน

Mobirise

เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาและใช้ระบบของเราไปด้วยกัน

ท่านจะได้รับซอฟท์แวร์ฟรี และพัฒนาฟรี และอุปกรณ์ฟรี จ่ายเพียงแค่ค่าบัตร 350 บาทต่อใบ  อีกทั้งโครงการเพื่อนักเรียนที่สนใจในการสร้างนวัตกรรมทางเราจะมีการอบรมฟรี(ต้องอยู่ในโครงการโรงเรียนต้นแบบเท่านั้น)

Develop your own site - Visit site