ระบบเข้า-ออก

รู้ทุกความเคลื่อนไหวของบุคลากรภายในองค์กรต่างๆ

Face Detection AI

ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยช่วยให้การเข้า-ออกองค์กรนั้นมีความปลอดภัย
ช่วยลดปัญหาการคดโกงต่างๆได้มาถึง 98% 

ไม่ว่าที่อยู่ไหน
ก็รู้ว่าเขาทำอะไร

ไม่ว่าขาด ลา สาย หรือ ขาดก็สามารถรู้ได้ Real-Time โดยแจ้งผ่านทาง Line และสามารถสรุปข้อมูลของบุคลากรแบบรายเดือนหรือ
รายปีได้้อย่างง่ายดาย

Smart Card 

ด้วยบัตร RFID ที่เก็บทุกข้อมูลของผู้ใช้งาน,ปลอดภัย,และมีความทนทาน

Design a website - Check this