ให้ทุกนิติบุคคลปลอดภัย

ด้วยระบบหอพักช่วยให้หอพักหรือโรงแรมปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

จะทำอะไรก็ใช้บัตรเพียงแค่ใบเดียว

มีฟังค์ชั่นมากมายที่อำนวยความสะดวก
ให้กับหอพัก

ด้วยระบบความปลอดภัยที่ช่วยให้การเข้าพักปลอดภัยมากขึ้นโดยใช้บัตรเพียงแค่ใบเดียวและสามารถแจ้งเตือนการเข้า-ออกหอพักได้อย่างรวดเร็ว

จบที่บัตรเพียงใบเดียว

ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าพักได้

ทุกข้อมูล Real-Time

ปลอดภัยและทันสมัย

Build a free website with Mobirise