ระบบห้องพยาบาล

      ด้วยฟังค์ชั่นมากมายที่ช่วยเก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพและสรุปข้อมูลทางสุขภาพ

เก็บทุกข้อมูลสุขภาพ

ไม่ว่าจะส่วนสูง,น้ำหนัก,โรคประจำตัว,ข้อมูลแพ้ยา,จำนวนเข้ารับบริการห้องพยาบาลและฟังค์ชั่นมากมายที่ช่วยสรุปข้อมูลอย่างละเอียด

Mobirise
Mobirise
จัดการข้อมูลเกี่ยวกับยา

เก็บสต๊อกยาเหมือนกับระบบห้องยาของโรงพยาพาลซึ่งสามารถแบ่งหมวดหมู่และประเภทของยาอีกทั้งบอกถึงสถิติของยาที่ถูกจ่ายมากที่สุดและสรุปข้อมูลของต้นทุนของยาและการจำหน่ายยาออก

Smart Card 

ด้วยบัตร RFID ที่เก็บทุกข้อมูลของผู้ใช้งาน,ปลอดภัย,และมีความทนทาน

Built with Mobirise web page template