Services

Line

@myhost_service                         

Service time

9:00 - 17:00 (จันทร์-ศุกร์)

FAQ

เวลานอกทำการและวันหยุดติดต่อ Line : @myhost_service

Hardware รับประกัน 1 ปี/ กรณีเสียภายใน 7 วัน นับจากวันติดตั้ง ทำเรื่องส่งเปลี่ยนใหม่

กรณีซอฟแวร์มีปัญหาติดต่อเบอร์ (ที่ให้ไว้....,....,..) หรือ แจ้ง line : @myhost_service  ห้ามลบซอฟแวร์ หรือ ทำการลงวินโดว์ใหม่ หรือ ฟอแมทเครื่อง หรือ ทำให้ซอฟแวร์หาย

ระยะเวลาการซ่อมบำรุง ประมาณ 7-10 วัน หรือตามลักษณะความเสียหายของ Hardware เป็นหลัก

Payment detail

กรุณาโปรดตรวจสอบเลขที่บัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งหากเกิดข้อผิดพลาดแล้วทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโปรดส่งหลักฐานทุกครั้งได้ที่
Line: @myhost_service

Mobirise

Created with Mobirise - See here