About myhost Company Limited.

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่เราเติบโต

เราได้สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้า

2002

Mobirise

บริษัท มายโฮสท์ จำกัด เริ่มต้นต้นจดทะเบียนร้านค้าในชื่อ
"สหคลังเทเลคอม" โดยการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

Mobirise

ได้ทำการจดทะเบียน” ห้างหุ้นส่วน” ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายโฮสท์” ซึ่งได้เริ่มผลิต เครื่องคิดเงิน Microcontroller ที่เขียนโดยคนไทยเป็นเครื่องแรก ชื่อรุ่น Quick Q4000 

2004

Mobirise

ทาง หจก.ก็ได้พัฒนา เครื่องคิดเงิน Quick เป็นรุ่น Q6000 เพื่อรองรับการลงสินค้าได้มากขึ้นได้สร้างโปรแกรมศูนย์อาหาร ผ่านบัตรแทนเงินสด เครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งมีคุณสมบัติในกาทำงานที่แตกต่าง โปรแกรมและอุปกรณ์ Hardware ในสมัยนั้น ได้พัฒนาให้ระบบเชื่อมต่อกันผ่านสายโทรศัพท์ เพื่อสร้างเครือข่ายของเครื่อง Master กับเครื่องลูก ซึ่งลูกค้ารายแรกในขณะนั้น เป็นศูนย์อาหารติดแอร์ ในจังหวัดเชียงใหม่

Mobirise

ในยุคนั้นก็จะมี
-เครื่องคิดเงิน Quick Q4000
-เครื่องคิดเงิน Quick Q6000
-เครื่องคิดเงินร้านอาหาร Quick Q9000
-เครื่องคิดเงินศูนย์อาหาร Quick V8 ผ่านบัตร RFID

2006

Mobirise

กิจการเริ่มขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดย จึงมีการเปลี่ยนมาเป็น “บริษัท มายโฮสท์ จำกัด” เป็นครั้งแรก และใช้สโลแกนเป็น
“Myhost Software and Solution House” 

Mobirise

มีการผลิตและพัฒนาซอฟแวร์ที่ค่อนข้างเร็ว เพราะได้นำ Requirement ของลูกค้าที่ใช้ระบบจริงส่วนใหญ่ มาพัฒนา และเริ่มพัฒนาจากระบบ Microcontroller มาเป็นการใช้งานบนระบบปฎิบัติการ Microsoft Window  โดยได้เริ่มผลิตโปรแกรมร้านอาหาร ที่มีการสั่งการผ่านเครื่องปาล์ม เป็นรายแรกของประเทศไทย และเริ่มพัฒนามาเป็นสั่งอาหารผ่าน Ipod Iphone และ Ipad 

2010

Mobirise

ต่อมาได้ขยายกิจการไปสู่สถานการศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยี เข้าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผลิต ระบบศูนย์อาหาร ผ่านบัตรแทนเงินสด ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ โดยไม่มีการเชื่อมต่อผ่าน Network หรือ Internet และประสบความสำเร็จกับการทำ MOU กับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนำระบบเข้าไปติดตั้งบนรถบัสของมหาวิทยาลัย โดยสามารถเคลื่อนทีไ่ด้โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบของระบบ Network

ปัจจุบันนี้หากนับรวมกับการจดทะเบียนร้านค้า จนถึง เป็นบริษัทฯ Myhost ได้ก่อตั้งมานานเกือบ 20 ปี โดยบริษัทฯ มีหลากหลายซอฟแวร์ และแต่ละซอฟแวร์ ได้ทำการทำ MOU ร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน ในการพัฒนาซอฟแวร์ร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้อย่างถูกต้องที่สุด 

ซึ่งบริษัทฯ มีซอฟแวร์ดังต่อไปนี้

-โปรแกรมร้านอาหาร Smart QR Code (ใหม่ล่าสุดในปี 2020)
-โปรแกรมร้านอาหาร Food and Beverage Program รองรับการสั่งอาหารผ่าน Window tablet/ iPad
-โปรแกรมร้านกาแฟ
-โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับกิจการทุกประเภท ที่เน้นจัดการสต๊อก ขายหน้าร้าน คุมพนักงาน
-โปรแกรมจัดการบริหารโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ โฮสเทล
-โปรแกรมศูนย์อาหาร โรงเรียน โรงงาน ทั่วไป ผ่านบัตรนักเรียน บัตรพนักงาน แทนเงินสด
-โปรแกรมสแกนเข้าออก นักเรียน พนักงานบริษัทฯ โรงงาน
-โปรแกรมรายงานความประพฤติ นักเรียน
-ระบบ Visitor การสแกนเข้าออกของบุคคลภาย ของโรงเรียน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า
-โปรแกรมตํ่วอิเล็กทรอนิกส์ สวนน้ำ สวนสนุก สวนสัตว์ ผ่านบัตร ผ่าน Tag RFID Wristband
-โปรแกรมร้านทอง จิวเวอรี่
-โปรแกรมเช็คชื่อเข้าห้องเรียนผ่าน Smartphone
-โปรแกรมห้องสมุด
-โปรแกรมธุรการการเงิน
-โปรแกรมสแกนเข้าออกห้องละหมาด สำหรับโรงเรียนมุสลิม
-โปรแกรมออมทรัพย์ ฝาก ถอน เงินของโรงเรียนผ่านบัตรนักเรียน
-โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล กลุ่มสหกรณ์หมู่บ้าน ชุมชน
-และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ POS / Tablet/ RFID Card Reader/ RFID Card อื่นๆ


เรายังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท มายโฮสท์ ต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และหวังว่าจะได้รับการต้อนรับจากลูกค้าทุกๆท่านต่อไป


Created with Mobirise